RECENT ARCHIEF BUREAU TEAM CONTACT

_________________________________________________________________________________________________________

Architectuur en constructie worden benaderd als één harmonische discipline met als doel het architecturale beeld en de beleving van het object te versterken. Meerdere ingenieur-architecten zijn dan ook werkzaam bij de firma, die bestaat uit een kerngroep van 13 personen, aangevuld met mensen in opleiding en stagiairs.

Flexibiliteit in functionaliteit en in structuur, hernieuwbare energiebronnen, recycleerbare materialen, veiligheid en vele andere factoren bepalen de manier waarop het ingenieursbureau structuren bedenkt en uitwerkt; natuurlijk altijd rekening houdend met de wensen van de bouwheer en het beschikbare budget respecterend, evenals het verantwoord verbruik van grondstoffen vanwege hun beperkte beschikbaarheid en tenslotte de invloed van onze en andere economieën op de bouwcultuur.

ir Jan Meijer is raadgevend ingenieur stabiliteit voor AG Vespa sinds januari 2009.