RECENT ARCHIEF BUREAU TEAM CONTACT

_________________________________________________________________________________________________________

X

Woon- en zorgcentrum De Regenboog, Zwijndrecht

Datum
1ste fase in gebruik sinds augustus 2008
Voltooiing 2e fase in 2010

Locatie
Regenbooglaan 14, Zwijndrecht

Bouwheer
Vzw Zorg-Saam Kindsheid Jesu

Architect
Ferre Verbaenen bvba

Programma
Afbraak bestaand Rust- en Verzorgingstehuis en nieuwbouw Woon- en Zorgcentrum in 2 fasen + tijdelijke verblijfseenheid + aanleg omgeving.

Vervangingsnieuwbouw en herconditionering 191 bedden ROB/RVT + 4 woongelegenheden kortverblijf + 15 verblijfseenheden dagverzorging + Nieuwbouw Kleuter – en lagere school.

Methodologie
Advies betreffende afbraakwerken, ontwerp, berekeningen, volledig aanbestedingsdossier (openbare aanbesteding), uitvoeringsplannen, werfcontrole, budgetbewaking en -controle.

_______________________________________________________